Mahir Ünal Milli Eğitim Bakanı Olacak

Başbakan'ın yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yerine AK Patri Kahramanmaraş Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a görev vereceği konuşuluyor

Mahir Ünal Milli Eğitim Bakanı Olacak

Başbakan'ın yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in yerine AK Patri Kahramanmaraş Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a görev vereceği konuşuluyor.


Başbakan Er­do­ğan ye­ni ka­bi­ne­de lis­teye almayacağı ba­kan­la­rı kafasında netleştirdiği iddia edildi. Ömer Din­çer, Meh­met Şim­şek, Re­cep Ak­dağ ve Er­tuğ­rul Gü­nay'ın gidici listesinde olduğu öne sürüldü.


BAŞBAKAN MEDYAYA HİÇ KURBAN VERMEDİ
Ancak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, en çok tartışılan ve eleştirilen herhangi bir bakanı bugüne kadar görevden almadı. Ya arkasında durdu ya da normal süresi tamamlanınca tekrar görev vermekten kaçındı Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre, Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, AKP tüzüğüne göre önümüzdeki genel seçimde genel başkanlığı bırakacak. Erdoğan, "us­ta­lı­k" dö­ne­mi­ olarak adlandırdığı bu son dönemin fi­na­lin­de ka­bi­ne­de de­ği­şik­lik ya­pa­cak. En az 4 ba­kan, kır­mı­zı pla­ka­ya ve­da et­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Gi­de­cek ve ge­le­cek isim­ler ara­sın­da ise sür­priz­ler bu­lu­nu­yor. İş­te iktidar partisinin başkent Ankara'daki 'de­rin ku­lis­le­ri­'n­de dil­len­di­ri­lenler:


KOD ADI 'Ö­ME­R'
Ka­bi­ne de­ği­şik­li­ği­ne il­ginç bir for­mül bu­lun­du. Gö­rev­den alın­ma­sı bek­le­nen isim­ler şun­lar: Ömer Din­çer, Meh­met Şim­şek, Er­tuğ­rul Gü­nay ve Re­cep Ak­dağ. Ba­kan­la­rın isim­le­ri­nin ilk harf­le­ri kod­lan­dı­ğın­da 'Ö­me­r' is­mi or­ta­ya çı­kı­yor. Bu du­ru­mu ba­zı AK­P'­li­ler "Ar­tık Öme­r'­in ada­le­tiy­le bir ka­bi­ne dö­ne­mi ya­şan­ma­lı­" di­ye yo­rum­lu­yor.


MEB'e MAHİR ÜNAL
AK Parti mil­let­ve­kil­le­ri­nin en çok eleş­tir­di­ği isim olan Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Ömer Din­çer de yeni kabinede lis­te dı­şı ka­la­cak isim­ler­in başında geliyor. Din­çe­r'­in yerine ise ha­len Grup Baş­kan­ve­ki­li olan Kahramanmaraş Milletvekili Ma­hir Üna­l'­ın adı ge­çi­yor
.


10 YIL­DIR BA­KAN
AKP hü­kü­met­le­rin­de bakanlık koltuğunda 10 yıl­dır otu­ran iki isim var: Bi­na­li Yıl­dı­rım ve Re­cep Ak­dağ... Baş­ba­ka­n'­ın, Yıl­dı­rı­m'­la yo­la de­vam et­mek is­te­di­ği an­cak Ak­da­ğ'­ı 'din­len­me­ye­' ala­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı için iki güç­lü isim var: TBMM Sağ­lık Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Cev­det Er­döl ve ba­kan­lık es­ki müs­te­şa­rı Ada­na Mil­let­ve­ki­li Nec­det Ünü­var. Er­dö­l'­ün ko­mis­yon baş­ka­nı sı­fa­tı­na rağ­men sü­rek­li Erdo­ğa­n'­ın 'dok­to­ru­' ola­rak ya­nın­da gez­me­si en bü­yük de­za­van­ta­jı...


PA­RA­NIN BA­ŞI­NA CA­NİK­Lİ
Ma­li­ye Ba­ka­nı Meh­met Şim­şe­k'­in koltuğuna ise AKP Grup Baş­kan­ve­ki­li Nu­ret­tin Ca­nik­li­'nin oturtulması bek­le­ni­yor. AKP'nin ku­ru­cu­su olan ve Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­lı­ğı, Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üye­li­ği ya­pan Ca­nik­li, Ma­li­ye geç­mi­şi olan bir isim... Ge­lir­ler Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­lı­ğı ve İs­tan­bul Def­ter­da­rı Ve­ki­li ola­rak gö­rev yap­tı.


GÜ­NAY LİSTEDE
Za­man za­man 'ba­kan­lık­tan ay­rıl­ma­sı­nın sür­priz ol­ma­ya­ca­ğı­nı­' ifa­de eden Kül­tür ve Turizm Ba­ka­nı Er­tuğ­rul Gü­nay da ba­kan­lık görevinden alı­na­cak. Başbakan Tayyip Er­do­ğa­n'­ın, Cum­hur­baş­ka­nı Abdullah Gü­l'­ü ik­na et­me­si durumunda Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıldız'ı de­ğiş­tir­me­yi dü­şün­dü­ğü de öğ­re­nil­di.

Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Mustafa avşar 3 yıl önce

sayın vekilimize her görev yakışır aldığı her görevinde başarıyla üstesinden geleceğine gönülden inanıyorum.

Misafir Avatar
dursun fedakar 3 yıl önce

olsa bile afşin elbistandan dışarı çıkmaz o vekil maraş merkezde hiç görmedim kendilerini...